Kostnaður við ökunámið

Kennslustund - 45 mín                     10.500 kr.

Ökuskólinn Ö1 og Ö2          7.900 - 30.900 kr. (fer eftir vali á ökuskóla)

Ökugerði Ö3                                    43.000 kr.

Skriflegt próf                                    3.800 kr

Verklegt próf                                  10.400 kr

Ökuskírteini                                      3.300 kr   

 

Einstaklingsbundið er hversu marga ökutíma nemandi þarf áður en hann er tilbúinn að gangast undir verklegt próf.  Lágmarkstímafjöldi eru 17 (að meðtöldum tímum í ökugerði) en algengt er að nemar taki 20-22 tíma.  

15% afsláttur af skilvísum greiðslum vegna ökutíma.  

Með afslættinum greiðir þú aðeins 8.925 kr. fyrir ökutímann.